Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Benestar Social i Atenció a la Ciutadania

Aquest departament, integrat per un equip multidisciplinar, du a terme accions professionals de proximitat amb l’objecte d’atendre les necessitats socials de les persones, famílies i grups.

Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Des de les unitats de Serveis Socials, Infància i Família, Vellesa, Discapacitat i Salut Mental, Ciutadania i Convivència i la d’Igualtat i Inclusió, en el marc de les competències que tenen assignades, hem donat resposta a les necessitats socials del territori. Ho hem fet tenint molt en compte els valors d’aquest equip, amb  eficiència, rigor i professionalitat, sempre amb la visió d’un treball centrat en la persona.  

Les principals funcions del departaments són:

    • Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu.
    • Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
  • Conèixer els recursos i les prestacions socials existents, informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

Seguirem treballant al costat dels Ajuntaments de la Comarca, sumant esforços per construir conjuntament un territori on prevalguin la inclusió i la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, garantint els drets dels infants. 

Organigrama Dept BS i AC 2022 [22KB]

Memòria comarcal 2021 [1,4MB]

Cartera de Serveis Socials 2010-2011 [1.88 MB]