Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de Participació Ciutadana

És un servei que ordena i proposa les línies estratègiques en termes de promoció de la participació a la comarca de l’Anoia, tan de suport i capacitació dels ajuntaments com de promoció directa de participació de la ciutadania.

Accions del Servei de Participació Ciutadana

1. Promoure la participació ciutadana de les polítiques municipals i comarcals.

  • Millorar la qualitat dels projectes de participació ciutadana que es desenvolupen a la comarca.
  • Optimitzar els recursos existents mitjançant la coordinació de projectes i/o l’articulació d’aquests.
  • Dotar als ens d’eines metodològiques i teòriques per a la planificació, el disseny, l’execució i l’avaluació dels projectes de participació ciutadana.
  • Orientar les actuacions, els projectes i els tècnics que treballen en projectes de participació ciutadana a la comarca, fomentant la creació de xarxes supramunicipals i el seu manteniment.

2. Gestionar la informació que es genera entorn la participació ciutadana.

  • Difondre les accions i processos que tenen lloc a la comarca i la d’altres administracions que estiguin relacionades amb la participació ciutadana.
  • Mantenir activa una borsa de recursos de participació ciutadana i fer-la accessible a tècnics i polítics.
  • Col·laborar i representar tècnicament al Consell Comarcal de l’Anoia en la creació de xarxes intercomarcals de participació ciutadana.

3. Crear formacions entorn la participació ciutadana.

  • Organitzar formacions en temes de participació ciutadana adreçada a responsables polítics, tècnics o a la  ciutadania organitzada i no organitzada.
  • Sensibilitzar i informar tècnics, polítics i ciutadania de tota la comarca en matèria de participació ciutadana.

Línies de treball del servei de participació