Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia

 

El Pla de Ciutadania i Convivència té com a finalitat donar eines als municipis de la comarca per millorar la gestió de la diversitat i la ciutadania i afavorir l'articulació d'un model compartit de desenvolupament d'una societat diversa i socialment cohesionada. El Pla pretén ser un instrument que permeti coordinar les polítiques d’acollida i de foment de la ciutadania i la convivència a la comarca.

Objectius

  • Enfortir la convivència i promoure la cohesió social de la població de la comarca en el marc d’una perspectiva intercultural.

  • Afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades a la comarca.

  • Garantir la prestació i el desplegament del servei de primera acollida a la comarca així com l’acompanyament en els processos de mobilitat internacional.

  • Impulsar l’acollida de persones refugiades a la comarca.

Els principals eixos de treball del Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia són:

  • Moviments migratoris i gestió de procediments administratius

  • Igualtat d’oportunitats

  • Cohesió social, diversitat i convivència

  • Acollida de les persones refugiades

 

Enllaços d’interès

Pla de Ciutadania i convivència 2018-2020 

Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio