Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Com reclamar?

Davant d’un conflicte en una relació de consum, el procediment de reclamació és el següent:

1.- Reclameu a l'empresa amb qui heu contractat el servei, sempre per canals que us permetin conservar-ne una prova (full oficial de reclamacions, bústia o formulari en línia de l'empresa, correu electrònic, canal d'atenció al client a les xarxes socials, trucada amb número d’incidència, etc.).

2.-  Si en el termini d'un mes l'empresa no us respon o no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamació als Serveis Públics de consum emplenant el formulari web de l'Agència Catalana del Consum:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/reclamacio/

Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.