Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Serveis territorials

L’Àrea de Serveis Territorials presta els seus serveis als ens locals de la comarca de l’Anoia en l’àmbit d’Obres comarcals, serveis d’assistència tècnica als municipis, ponència comarcal d’avaluació ambiental, presencia en Plans i Programes territorials d’àmbit supramunicipal.