Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Igualtat de tracte i No-Discriminació

L’aprovació de la nova Llei 19/2020 de 30 de desembre per a la Igualtat de tracte i les no discriminacions va motivar la creació, l’any 2021, de la Taula d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació de l’Anoia.

La Taula està composada per agents que representen tant a l’administració pública: Consell Comarcal de l’Anoia, Ajuntament d’Igualada, serveis i organismes públics (cossos de seguretat, -educació, salut, Consell Esportiu de l’Anoia...) com a entitats del territori (Fundació Sociocultural Atlas, Cáritas, Creu Roja,...).

Malgrat l'abast d'aquesta legislació és extremadament ampli, l'activitat de la Taula està centrada inicialment,  al voltant d'aquelles discriminacions que es donen per raó d'origen territorial o nacional i xenofòbia, raça, origen ètnic o color de pell, i qualsevol forma de racisme, llengua o identitat cultural o per conviccions religioses. Tot i així,  la seva orientació és molt transversal i té en compte d'altres eixos de discriminació com el sexe, gènere o identitat sexual, l'edat, entre d'altres. 

En el marc de la Taula es va realitzar una formació de 12 hores en igualtat de tracte i no-discriminació per a tots els membres i un treball de camp centrat en la metodologia de la investigació acció participativa que va concloure amb un informe-diagnosi en el que es van recollir els principals àmbits on es manifestaven les discriminacions així com el tipus de discriminacions detectades. 

A partir d’aquesta diagnosi, des de la Taula es van dissenyar propostes d’actuació que seran desplegades en els propers anys en el marc del Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia.

Podeu consultar l’informe-diagnosi clicant aquí

Informació d’interès:

Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació: Si coneixes o pateixes una situació de discriminació: DENÚNCIA!

Llei 19/2020 de 30 de desembre per a la igualtat de tracte i la no discriminació 

Ley 15/2022 de 12 de julio. integral para la igualdad de trato y la no discriminación.