Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Participació Ciutadana

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA...

 • és una activitat política,
 • és democràcia i la democràcia és participació,
 • és un sentiment,
 • és sentir-se part de,
 • és un dret,
 • és una necessitat social...

Observem que el concepte participació pot tenir significats molt diferents.

Etimològicament, participar significa “prendre part de” i, per tant, podem definir la participació ciutadana com el fet de prendre part de la cosa pública. La participació és tot el que ens permet formar part del nostre sistema polític, de la nostra societat i del nostre país.

La participació ciutadana contribueix a millorar el resultat de les polítiques públiques i, en darrer terme, la qualitat de vida, el benestar i el desenvolupament personal de la ciutadania.

Promoure la participació ciutadana a nivell local ha de portar-nos a:

 • La millora de les condicions de vida dels habitants.
 • La millora de les polítiques públiques municipals.
 • La millora de la “forma” de governar a l’Ajuntament.
 • L’aproximació de la política municipal a la ciutadania i viceversa.
 • Fomentar la igualtat social al municipi i fer front als nous reptes socials.
 • Fomentar la sostenibilitat al territori al qual pertanyem.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb la tècnica de participació ciutadana del Consell Comarcal de l’Anoia, Susanna Llopart - Dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous per la tarda de 16.30 a 19h.
participacio@anoia.cat – 93 805 15 85