Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Salut Mental

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), «la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties». (OMS, 1946).

Així mateix, l’OMS descriu la salut mental com la capacitat d’establir unes relacions harmonioses amb els altres, i la participació constructiva a les modificacions de l’ambient físic i social. En aquest sentit, la salut mental és la base per al benestar i funcionament efectiu d’un individu i d’una comunitat.

Així doncs, apostem per la participació en comissions tècniques i ciutadanes com també donem suport a projectes d’interès social que procurin pel benestar de les persones grans, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental.

En aquest sentit, la Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental ha apostat per la formació dirigida a persones amb malaltia mental, així com projectes de continuïtat assistencial com és l’ equinoteràpia.