Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat
                   

Servei de Formació

Des de l’Àmbit d’Estratègies per a l’Ocupació apostem per una formació a mida dels sectors. Per aquest motiu, treballem amb l’objectiu d’afavorir la capacitació de la població activa de la comarca d'acord amb els reptes i les demandes principals dels diversos sectors. A partir de la detecció de les necessitats formatives del territori, d’acord amb els perfils professionals sol·licitats i la qualificació existent al mercat de treball. 

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?  

 • Millorar la capacitació de la població activa de l’Anoia en les competències professionals que requereixi el teixit empresarial de la comarca, augmentant el seu grau d’ocupabilitat. 
 • Presentar una formació professionalitzadora i adequada als perfils laborals requerits per les empreses de la comarca. 
 • Oferir recursos per a la millora de la gestió empresarial en els diferents àmbits (comercial, màrqueting, finances, recursos humans, etc). 

A QUI ENS DIRIGIM? 

 •  A les persones que volen millorar la seva ocupabilitat formant-se en els perfils professionals més demandats a la comarca. 
 • A les empreses que detecten dificultats per trobar personal format en competències professionals específiques requerides en els seus sectors. 
 • A les persones empresàries que volen millorar les competències per a la gestió de les seves organitzacions per consolidar-les i fer-les més competitives. 

COM TREBALLEM? 

A partir de la prospecció i els contactes amb les empreses de la comarca obtenim i detectem les  seves necessitats. 

Després de l’anàlisi realitzat: 

 - Organitzem formació especialitzada i a mida de les necessitats dels gremis o sectors: 

 • Definim objectius i continguts d'aprenentatge. 
 • Dissenyem la metodologia més adient. 
 • Gestionem les accions formatives (formadors, espais, material, tràmits, etc.) 

 -Desenvolupem seminaris d'impuls del teixit empresarial local, per oferir recursos (Màrqueting Digital, Comercial, Finances, TIC) amb la finalitat d'augmentar la competitivitat de les empreses: 

 • Millorar la imatge i la promoció de la marca. 
 • Revisar les estratègies comercials. 
 • Identificar potencials clients. 

ON ESTEM? 

93.805.15.85 Extensió 6 / 679.964.659 / aeo@anoia.cat 

Plaça Sant Miquel, 5 08700 IGUALADA