Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Moviments migratoris: servei de primera acollida

Servei d’Acollida de l’Anoia

Plans Integrals d’Acollida (PIA)

El Servei d’acollida és un servei que s’emmarca en la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i en el decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Aquest servei està finançat pel Fons Social Europeu.

Es tracta d’un servei itinerant que s’ofereix a tots els municipis de la comarca menors de 20.000 habitants.

 Les persones usuàries poden rebre assessorament entorn els següents temes:

  • Informació sobre cursos de català i mòduls d’acollida per obtenir el certificat d’acollida.
  • Tramitació d’informes d’estrangeria: arrelament social, reagrupament familiar i esforç d’integració.
  • Orientació de tràmits d’estrangeria i nacionalitat.
  • Informació per a l’homologació de títols oficials del país d’origen.
  • Assessorament a persones que volen emigrar a un altre territori

 

Objectius

  • Oferir informació i formació a les persones arribades al territori però també a aquelles que volen emigrar.
  • Aconseguir que les persones protagonistes dels moviments migratoris obtinguin les eines necessàries per desenvolupar-se de forma autònoma.

A qui s’adreça?

El Servei d’acollida va destinat a totes les persones estrangeres majors de 16 anys que s’empadronen de nou als municipis de l’Anoia, a totes les persones immigrades que hi resideixen des de fa temps i a aquelles que volen iniciar un projecte migratori.

COM CONTACTAR AMB EL SERVEI?

Podeu adreçar-vos al vostre ajuntament per demanar cita prèvia o bé contactar a través del correu electrònic acollida@anoia.cat o trucant  al telèfon 679964676 (també a través de watsaap) 

Assessorament sobre tràmits d’estrangeria

Des del Servei d’Assessorament Itinerant per a persones Migrants (SAIM) s’ofereix assessorament sobre tràmits d’estrangeria (arrelament social, renovacions de permisos, reagrupament familiar...).

La tècnica d’acollida elabora les propostes d’informes d’arrelament social (INF 02) i d’integració social per a la renovació de permisos (INF 03) dels municipis de la comarca menors de 20.000 habitants.

Els models d’informe d’estrangeria poden obtenir-se a la plataforma EACAT. www.eacat.cat

Cursos de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic

Cursos de 16 hores lectives adreçats a persones estrangeres que han arribat de nou, o que porten temps residint al territori però mostren desorientació o d’altres que necessiten l’acreditació per procediments relacionats amb estrangeria (arrelament, nacionalització o renovacions de permisos)

Els cursos estan molt orientats a aportar coneixements pràctics per l’autonomia de les persones al territori i contemplen la participació d’altres professionals o membres d’entitats dels municipi que aporten noves perspectives i continguts especialitzats. També serveix per apropar els serveis i entitats als ciutadans nouvinguts per fomentar una utilització normalitzada. Finalment també es realitzen sortides i visites a equipaments i serveis o llocs emblemàtics de cada municipi.

Cursos de llengua catalana

Cursos de català d’una durada de 20 o 45h organitzats en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Els cursos de nivells inicial, bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3 es duen a terme a diversos municipis de la comarca amb l’objectiu de promoure el coneixement i l’ús social del català entre les persones nouvingudes.

Programa comarcal d’alfabetització

Cursos d’alfabetització adreçats a persones immigrades no alfabetitzades en la seva llengua d’origen o bé a persones que desconeixen l’alfabet llatí. Els cursos tenen una durada d’un curs escolar i es duen a terme a diversos municipis de la comarca.


Triptic Anglès [2MB]
Triptic Castella [2MB]
Triptic Frances[2MB]
Triptic Xinès [2 MB]
Triptic Arab[2 MB]


Programa d’Acompanyament al Reagrupament Familiar

La finalitat d’aquest projecte té una doble vessant. En primer lloc pretén donar suport a les persones que han engegat un procés de reagrupament familiar i a les seves famílies i, en segon lloc, vol ser una eina per afavorir el desenvolupament de polítiques d’acollida anticipades al municipi.

Diptics el teu esforç compta:
منشور إعلاميtripctic arab [420 KB]
Triptic Amazich [329 KB]
Triptic Anglès [308 KB]
Triptic Castella [310 KB]
Triptic Frances [309 KB]
Triptic Rus информационный проспект [362 KB]
Triptic Urdu[1.12 MB]
Triptic xinès [1 MB]

Web d’acollida de la Generalitat de Catalunya www.acollida.cat

Link Ministeri de Treball i Immigració www.mtin.es

Link Ministeri de treball i seguretat social www.mtas.es

Link Ministerio de asuntos Exteriores y Cooperación www.maec.es (per a consultar traductor/es jurats)

Link migrarconderechos www.migrarconderechos.es/

Llei d’acollida

Decret d’acollida

Des del el Servei d’Acollida Itinerant (SAI) s’ofereix assessorament per a gestionar tràmits d’estrangeria.

L’agent d’acollida elabora les propostes d’informes d’arrelament social en aquells municipis on hi ha SAI.

 

Els models d’informe d’estrangeria poden obtenir-se a la plataforma EACAT. www.eacat.cat

 

Díptics el teu esforç compta

Web d’acollida de la www.acollida.cat

Link Ministeri de Treball i Immigració www.mtin.es

Link Ministeri de treball i seguretat social www.mtas.es

Link Ministerio de asuntos Exteriores y Cooperación www.maec.es (per a consultar traductor/es jurats)

Link migrarconderechos www.migrarconderechos.es/