Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Reglament de participació ciutadana

La participació ciutadana del Consell Comarcal de l’Anoia està regulada en el Reglament Orgànic Comarcal, en el Títol IV sobre la "Participació  de la ciutadania, municipis i altres administracions en l'activitat  comarcal".
Per consultar el reglament, podeu descarregar el fitxer adjunt: 
cido.diba.cat/normativa_local/111787/reglament-organic-comarcal-consell-comarcal-de-lanoia