Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Certificats Personals

Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda (CPISR-1) i Certificat Personal de Xifrat (CPX-1)

Aquest certificat disposa d’informació referent al titular i permet identificar-lo. Se subministra al personal de l’administració catalana com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, permetent signar documents en format electrònic per tal de fer possible els tràmits i les consultes en línia amb tota garantia i agilitzant-ne les gestions.

El certificat personal de xifrat és un document electrònic que, basant-se en la infraestructura de claus públiques, fa possible xifrar documents i fitxers d’informació i permet garantir-ne la confidencialitat.

Els certificats CPISR i CPX són complementaris i s’emeten en la mateixa targeta criptogràfica, per la qual cosa se sol·liciten alhora.

El període de validesa d’aquest tipus de certificat és de quatre anys.

Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec (CPISRC-1) + Certificat Personal de Xifrat amb Càrrec (CPXC-1)

Aquest certificat té les mateixes prestacions que el certificat personal d’identificació i signatura reconeguda, però a banda, permet identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec. Se subministra amb el Certificat Personal de Xifrat amb Càrrec (CPXC-1).

El període de validesa d’aquest tipus de certificat és de quatre anys.

Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec i Ús (CPISRCU-1)

Aquest certificat té les mateixes prestacions que el certificat personal d’identificació i signatura reconeguda amb càrrec, però, a més a més, s’hi afegeix un ús concret per al que es vulgui fer servir. Aquest ús, pot ser, per exemple, signatura de certificats d’empadronament, autorització d’obres públiques, expedició de còpies de decrets d’alcaldia, etc.

El període de validesa d’aquest tipus de certificat és de quatre anys.