Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Unitat de Ciutadania i Convivència

La Unitat de Ciutadania i Convivència forma part del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia la seva finalitat és gestionar l’acollida, enfortir la convivència i promoure la cohesió social de la població de la comarca.

El Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia és l’eina que permet articular les polítiques d’acollida, ciutadania i convivència comarcals.

El Pla s’estructura en quatre eixos: moviments migratoris i gestió de procediments administratius, igualtat d’oportunitats, cohesió social, diversitat i convivència i acollida de persones refugiades.

Recomanacions de bona convivència i cures per a la ciutadania 
en confinament (PDF)