Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Tecnologies de la informació i la comunicació

IDCAT

L´IDCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l´Agència Catalana de Certificació - CATCert.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Podeu realitzar tràmits amb les administracions següents, entre d´altres:

 • Generalitat de Catalunya
 • Ajuntaments
 • Consells Comarcals
 • Diputacions provincials
 • Administració estatal
 • Seguretat Social (informe de vida laboral)
 • Agència Catalana de Protecció de Dades
 • Agència Tributària
 • Consorci AOC
 • Institut Metropolità del Taxi (IMT)
 • Agència Catalana de Protecció de Dades
 • Agència Espanyola de Protecció de Dades

A demès, podeu fer servir l´IDCAT per als serveis de banca electrònica del Banc de Sabadell, al qual s´afegiran properament altres entitats financeres.

A demès, l´IDCAT permet signar (garantir qui n´és el remitent) i xifrar (encriptar) missatges de correu electrònic i documents ofimàtics (garantir l´origen i la integritat) en diferents formats.

Per a obtenir l'IDCAT pot omplenar el formulari del subscriptor o seguir el procés de sol·licitud de la pàgina web de IDCAT. Posteriorment haurà de demanar cita a les oficines del Consell Comarcal de l'Anoia i presentar aquesta documentació.

REQUISITS OBLIGATORIS:

 • Una adreça de correu electrònic.
 • La vostra documentació (NIF, NIE o passaport) original i en vigor.

... i omplir la fitxa de subscriptor (la trobareu al peu d´aquesta pàgina) per demanar hora.

Formulari del subscriptor [201 KB]