Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Protocol Comarcal de violències masclistes i LGTBI-fòbiques en espais públics d’oci de la comarca de l’Anoia

El Consell Comarcal de l’Anoia té un ferm compromís per erradicar les Violències Masclistes i LGTBI-fòbiques, en aquest cas, als espais públics i d'oci de la nostra comarca. 

Per aquest motiu, s’ha creat un protocol amb el propòsit de treballar i generar espais lliures i saludables, concretament en els espais d'oci, espais històricament molt masculinitzats.

Aquest protocol, está basat en una serie de lleis que garanteixen els  drets de les dones i les persones del col·lectiu LGTBIQ+, i te el propósit principal, impulsar les polítiques d’igualtat de gènere a la nostra comarca.

El protocol davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en espais públics d’oci de la comarca de l’Anoia és un recurs tècnic que ha d’ajudar a generar contextos d’oci segurs i lliures de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
 

Així mateix, aquest protocol permetrà disposar d’un marc ampli que permeti treballar de manera coordinada i buscar estratègies comunes a nivell comarcal, així com, abordar aquestes problemàtiques i, donar una resposta conjunta per fer-hi front. 

Entre totes, FEM PINYA DAVANT LES VIOLÈNCIES!