Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Comunicació / Protocol

El Servei de Comunicació i Protocol del Consell Comarcal de l'Anoia té la missió de donar difusió a l'activitat i els serveis del Consell Comarcal i de garantir la informació pública a través dels mitjans de comunicació municipals així com vetllar pel manteniment de la imatge institucional. Aquest servei s'encarrega de gestionar la comunicació externa del consell, utilitzant diversos canals com xarxes socials, mitjans de comunicació i la mateixa pàgina web institucional. A més, s'encarrega de planificar i coordinar esdeveniments i actes protocol·laris, assegurant que se segueixin els adequats protocols i es mantingui una imatge institucional acord amb els valors i objectius del consell.

Responsable del servei en el mandat 2023 - 2027:

Imma Jubert Ruiz
protocol.premsa@anoia.cat