Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Medi ambient

Medi ambient

Des del Departament de Medi Ambient es gestionen els serveis de recollida selectiva de residus i dels residus sòlids urbans (RSU) a la gran majoria de municipis de l’Anoia. A més, es dóna suport a la comarca en la promoció d’iniciatives i projectes de temàtica ambiental.

Línies bàsiques d’actuació. Competències

  • Gestionar els serveis de recollida de residus sòlids urbans (RSU), fracció orgànica i de la selectiva que s’efectuen a gran part de la comarca.
  • Gestionar la Planta de Compostatge de Jorba.
  • Dissenyar i coordinar campanyes de sensibilització i comunicació dirigides a la ciutadania en l’àmbit de la gestió domèstica dels residus.
  • Donar assessorament tècnic als ajuntaments de la comarca per a la gestió i control en l’àmbit del medi ambient.

Què ofereix?

  • Atenció ciutadana a través del telèfon del Consell Comarcal.
  • Assessorament tècnic a les entitats i particulars per a projectes orientats a la sostenibilitat ambiental.
  • Assessorament tècnic als ajuntaments de la comarca.
  • Atenció personal de dilluns a divendres de 8.00h a 3.00h i dijous de 16.30h a 19.00h. (visites concertades).
  • Atenció telefònica. Tel: 93 805 15 85

Plec de clàusules tècniques del servei porta a porta [621KB]