Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Consum

Consum

Què és la OCIC?

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Comarcal de l’Anoia, és un organisme d’àmbit comarcal totalment gratuït, on pots venir a informar-te, prèvia cita concertada, i et podem assessorar sobre els teus drets com a consumidor, realitzant ions de tràmit de queixes, reclamacions o denúncies que siguin necessàries.

L’OCIC també informa i assessora a les empreses i es realitzen activitats de formació en matèria de consum a empreses i escoles.

L’objectiu és garantir el compliment dels drets dels consumidors i, a través de l’assessorament i la formació, actuar perquè les empreses assoleixin els nivells exigibles.

Es vol fomentar un consum responsable envers el món i el medi ambient, ajudar que comerciants i empresaris coneguin i practiquin millor les normes referents al consum, supervisar i millorar el funcionament del mercat a Catalunya, tractant de prevenir la mala praxis comercial, el frau i la publicitat enganyosa.

Què fem a la OCIC?

Els objectius prioritaris de l’OCIC són: garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis, informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets i rebre denúncies i reclamacions dels consumidors per remetre-les a les entitats corresponents.

Informació, orientació i assessorament als consumidors i a les emeses sobre els seus drets i deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los.

Formació a diferents col·lectius d’aspectes relacionats amb el món del consum, per mitjà de xerrades, seminaris i cursos de formació.

A través de les escoles també eduquem els nens i nenes en el consum responsable.

Actuem per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir entre empreses i els consumidors a través de la mediació i l’arbitratge.