Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Materials de Consulta i Prèstec

El nostre món. Mètode d’aprenentatge del català.

El Pla de Ciutadania i Convivència disposa del material didàctic el nostre món, un conjunt de llibres i de fitxes fotogràfiques per a l’alfabetització en català de persones estrangeres. El material ha estat editat per ACEFIR (Associació catalana per a l’educació, la formació i la recerca).

Full de prèstec [48 KB]

Lletres per a tothom. Maleta pedagògica

La Direcció General per a la Immigració, l'Obra Social "la Caixa" i la Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) han promogut "Lletres per a tothom": un programa d'abast nacional que té per màxim objectiu promoure l'alfabetització en català de persones adultes d'origen estranger.
“Lletres per a tothom" també ha creat per primera vegada un currículum d'aprenentatge del català adaptat a les necessitats formatives d'aquests alumnes, que inclou l'elaboració de materials pedagògics i la formació del professorat i del voluntariat.

El Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia disposa d’una maleta pedagògica que utilitza per dur a terme el seu programa d’alfabetització comarcal.

Es pot accedir als materials de la maleta pedagògica a través d’aquest enllaç: Maleta pedagògica per als formadors

Vídeos Educatius Karakia

KARAKIA és un programa format per un conjunt de  vídeos (15) sobre diverses comunitats socioculturals (subsahariana, filipina, xinesa, marroquina...) que es va emetre a TV de Catalunya (TV3) i ha estat cedit per aquesta entitat a la Secretaria de la Immigració de la Generalitat de Catalunya per tal que se’n pugui fer difusió a arreu de les comarques catalanes.

Full demandes video karakia [48 KB]

Biblioteca Especialitzada

El Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia  disposa d’un fons bibliogràfic en matèria de nova ciutadania i immigració sobre diversos centres d’interès que es pot consultar sempre i quan es sol·liciti  prèviament per telèfon ( 93 805 15 85) o per correu electrònic (ciutadania@anoia.cat)