Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Sol·licitud de transport escolar i menjador obligatori.

Transport Escolar

El Consell Comarcal té l’obligatorietat de garantir aquest servei als alumnes d’ensenyament obligatori de l’Anoia. 

1.- Transport Escolar Col·lectiu obligatori (TEC)- gratuït.

Cobreix el servei de transport escolar gratuït per a l’alumnat d’ensenyament obligatori escolaritzat en un centre educatiu, proposat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, ubicat en un municipi diferent del seu domicili de residència. 

2.- Transport escolar No Obligatori (TNO) -  de pagament.

Cobreix el servei de transport escolar per a l’alumnat d’ensenyament obligatori escolaritzat en el seu municipi de residència o escolaritzat en un centre no proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

3.- Transport escolar Post obligatori (BATXILLERAT, GRAU MITJÀ O SUPERIOR) – de pagament.

Cobreix el servei de transport escolar per a l’alumnat d’ensenyament post obligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat concertat. Aquest transport escolar serà compartit amb els alumnes d’ensenyament obligatori,  per optimitzar el servei, sempre i quan hi hagi places lliures, i per rigorós ordre d’entrada. En cap cas es podran modificar els horaris, el trajecte, la durada o les parades establertes per tal de realitzar aquest tipus de transport. 

Els horaris són orientatius. A l'inici de curs poden ser modificats en funció dels horaris dels centres educatius i de l'alumnat inscrit.

4.- Baixa del servei.

Les baixes voluntàries del servei de Transport Escolar les haurà de comunicar directament la família al Consell Comarcal mitjançant la pàgina web https://anoia.pigaim.cat/transport/ en l’apartat sol·licitar baixa del servei.

Segons el Reglament de Transport Escolar l’alumnat que es doni de baixa un cop començat el trimestre escolar (es considera el trimestre començat el primer dia lectiu del curs – primer dia lectiu després de vacances de nadal – primer dia lectiu després de vacances de setmana santa) haurà de pagar tot el trimestre sencer.

5.- Cost del servei de Transport Escolar No Obligatori i dates de pagament

L’article 6 del reglament del servei de Transport Escolar aprovat pel Consell Comarcal de l’Anoia, especifica el següent:

Article 6.- Cobrament del servei

Els preus del servei es regularan mitjançant el preu públic que estableixi anualment el Consell Comarcal, d’acord amb l’Ordenança reguladora del preu públic del Transport No Obligatori i postobligatori de la Comarca de l’Anoia.

1.-Transport escolar Obligatori (TEC)

És el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui assumeix el cost d’aquest servei.

 2.-Transport escolar No Obligatori (TNO)

El cost del servei serà de 1,50€ per dia, amb IVA inclòs, d’acord amb les Ordenances fiscals anuals, pel total de dies lectius segons calendari escolar aprovat pel Departament d’Educació, amb les reduccions corresponents per al segon, tercer fill o més. 

COBRAMENT TRIMESTRALPrimer fill/aSegon fill/aTercer fill/a o més

1,3636 €/dia+10% IVA0,9090 €/dia+10% IVA0,4545 €/dia+10% IVA
Preu d’anada i tornadapreu sense IVAIVATOTALpreu sense IVAIVATOTALpreu sense IVAIVATOTAL
DATA DE COBRAMENT
1er trimestre        -67 dies- Set-Oct-Nov.i Des.91,36€9,14€100,50€60,91€6,09€67,00€30,45€3,05€33,50€
7 de gener  de 2025
2on trimestre       -60 dies- Gen-Feb.i Març81,82€8,18€90,00€54,55€5,45€60,00€27,27€2,73€30,00€
7 d’abril  de 2025
3er trimestre -50 dies- Abr-Maig i Jun.68,18€6,82€75,00€45,45€4,55€50,00€22,73€2,27€25,00€
7 de juliol  de 2025
 TOTAL                -177 dies-241,36€24,14€265,50€160,91€16,09€177,00€80,45€8,05€88,50€

Menjador Obligatori –gratuït. 

El Departament d’Ensenyament garantirà la prestació d’aquet servei, gratuït, a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori, en els centres docents públics de la seva titularitat i, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

1.- Estar obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència d’oferta del nivell educatiu corresponent. 

2.- Estar escolaritzat en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Des del Consell Comarcal de l’Anoia es podran gestionar únicament les sol.licituds de menjador obligatori dels alumnes matriculats als següents centres educatius: 

  • Escola Cérvola Blanca, de Sant Martí de Tous
  • Escola Font del Roure, de Masquefa
  • Escola Serra de Coll Bas, de Carme
  • Escola Vilademàger, de La Llacuna

La resta d’alumnes gestionaran el servei de menjador obligatori amb els seus centres educatius corresponents. 

Per demanar el servei de transport escolar i el menjador obligatori, per al curs 2024-2025, accediu a l'enllaç que trobareu a continuació, a partir del 20 de juny de 2024. 

Reglament Transport Escolar 

Rutes Transport Escolar

Guia de tramitació. català

Guía de tramitación. castellano

Iniciar la sol·licitud de transport escolar i/o menjador obligatori curs 2024-2025