Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Sol·licitud transport escolar

El Consell Comarcal té l’obligatorietat de garantir el servei de Transport Escolar als alumnes d’ensenyament obligatori de l’Anoia. Aquest serà de manera gratuïta quan els alumnes hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència, és a dir, Transport Obligatori.

En els casos de Transport No Obligatori, els alumnes no s’han de desplaçar fora del seu municipi i per tant, les famílies hauran de pagar el servei. El mateix passa amb el Transport Postobligatori per als estudis de batxillerat i cicles formatius quan són fora del municipi de residència.

Per demanar el servei de transport, ho pot fer a l'enllaç que trobareu a continuació del 6 de juny al 10 de juliol de 2022. 

Els horaris de transport són orientatius, a l'inici de curs poden sofrir lleugeres variacions en funció dels centres i l'alumnat.

Reglament Transport Escolar

Rutes Transport Escolar

Guia de tramitació transport escolar

Guía de tramitación transporte escolar

Cost transporte escolar no obligatori

Iniciar la Sol·licitud de Transport Escolar