Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Sol·licitud transport escolar

El Consell Comarcal té l’obligatorietat de garantir el servei de Transport Escolar als alumnes d’ensenyament obligatori de l’Anoia. Aquest serà de manera gratuïta quan els alumnes hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència, és a dir, Transport Obligatori.

En els casos de Transport No Obligatori, els alumnes no s’han de desplaçar fora del seu municipi i per tant, les famílies hauran de pagar el servei. El mateix passa amb el Transport Postobligatori per als estudis de batxillerat i cicles formatius quan són fora del municipi de residència.

Per demanar el servei de transport, ho pot fer a l’enllaç que trobeu a continuació del 17 de juny al 19 de juliol de 2021.

Els horaris de transport són orientatius, a l'inici de curs poden sofrir lleugeres variacions en funció dels centres i l'alumnat.

Iniciar la Sol·licitud de Transport Escolar