Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de Transport Escolar

Transport Escolar

El Consell Comarcal de l’Anoia gestiona el TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (TEC) d’aquells centre amb alumnes que s’han de desplaçar obligatòriament del seu municipi i que, d’acord amb el mapa escolar, els correspongui la gratuïtat del servei.

El Consell Comarcal té signat un conveni de delegació de competències amb la Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual, gestiona determinats serveis en matèria de transport.

Aquests serveis queden regulats pel Decret 161 , de 14 de maig de 1996, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 2208 de 20 de maig de 1996, pel qual es regula el servei de transport escolar per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria (adjuntat a sota).

El Consell Comarcal de l’Anoia té assumida a través del Departament d’Educació, la gestió del Transport Escolar Col·lectiu (TEC), d’aquells centres amb alumnes que s’han de desplaçar obligatòriament del seu municipi i que, d’acord amb el mapa escolar, els correspongui la gratuïtat del servei.

Els horaris que podeu consultar són aproximats i estan sotmesos a les condicions del trànsit o d´altres factors.

Decret 161 de 1996 [116KB]
Extracte Normativa Transport [165KB]
Reglament Transport Escolar.pdf [457KB]

Impresos Transport Escolar Obligatori 2017-2018
2017-2018 Imprès TEC Obligatori [367KB]
2017-2018 Extracte de reglament de Transport [367KB]

Impresos Transport Escolar No Obligatori 2017-2018
2017-2018 Imprès Baixa TENO [ 669KB]
2017-2018 Imprès TENO (tot el curs) [ 701KB]
2017-2018 Sistema de cobrament TENO 1,5 € [37KB]
Calendari dies lectius TENO [34KB]

Impresos Transport Escolar No Obligatori de Batxillerat 2017-2018
2017-2018 Imprès Batxillerat [ 672KB]