Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Treu el màxim rendiment del departament de compres

Les dues partides més importants del compte de resultats d'una empresa són les de personal i compres. A més, l'impacte de la gestió de compres va més enllà de la despesa en compres i afecta internament a l'organització i als seus costos. En aquest curs podrem analitzar en quin punt es troba el nostre departament de compres per definir quins són els passos a fer per millorar, veurem quin és el procés que seguim en fer una compra i analitzarem les eines que podem aplicar en cada una de les fases per optimitzar el resultat. Això ens permetrà tenir una bona preparació per afrontar les negociacions amb els proveïdors. Veurem, també, quin tipus de negociació és la més adequada per cada una de les nostres compres i farem casos d'estudi on posarem en pràctica estratègies i tàctiques de negociació

1. Les Compres dins de l'Organització

1.1 Definició de Compres

1.2 Importància al Compte de Resultats

1.3 Condicions de pagament i el compte de proveïdors

2. El procés de compra professional

2.1 Passos del procés

2.2 Diferències amb la compra particular

3. Etapes de desenvolupament i maduresa de compres

3.1 Reck & Long

3.2 Van Weele & Rietveld

4. Realització de l'ordre de compra. Etapa 1

4.1 La comanda de compra

4.2 Documentació: comanda, albarà i factura

5. Avaluació d'alternatives. Negociació amb els Proveïdors. Etapa 2

5.1 Preparació de la negociació

5.2 Negociació amb competència

5.3 Sistemes de eSourcing

6. Recerca d'alternatives. Estratègia de Compres. Etapa 3

6.1 Estratègies de Compres

6.2 Matriu de Kraljic

7. Especificacions del producte. Etapa 4

7.1 Especificacions de la comanda

7.2 Relació amb altres departaments

8. Reconeixement de la necessitat. Etapa 5

8.1 Tipus de béns

8.2 Fabricar o subcontractar

9. Aprovisionament. Etapa 6

9.1 Planificació d'aprovisionament (MRP vs JIT)

9.2 Optimització de la cadena de subministrament

10. Avaluació de l'adequació de la qualitat

10.1 Selecció, homologació i avaluació de Proveïdors

10.2 Costos associats a la compra

11. Anàlisi i estratègia

11.1 Eines d'anàlisi. Strategic Sourcing.

12.1 KPI's de compres

12. Negociació

12.1 Claus de la negociació

12.2 Etapes de la negociació

13. Eines de preparació

13.1 DAFO

13.2 Matriu de negociació

14. Estratègies de negociació

14.1 Estratègies davant del conflicte

15. Tàctiques de negociació

15.1 Tipus de tàctiques

15.2 Exemples de tàctiques

16. Comunicació

16.1 Comunicació no verbal

16.2 Tipus de personalitats

17. Ètica

17.1 La ètica en les compres

Preu: 410€ IVA Exempt

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 20 hores

Data inici curs: 05/06/2024

Data fi de curs: 26 de juny de 2024

Adreça: C/ Born, 5 baixos
Preinscripció a la formació