Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

EL COMERÇ EXTERIOR EN 50 DOCUMENTS 

Objectius Oferir al participant una idea clara de tots els fluxos documentals a l'exportació/importació d'una mercaderia, tenint en...

23 de juny de 2022

Llégir més

Curs subvencionat: Comptabilitat bàsica

Objectius generals del curs: Definir els objectius de la comptabilitat Aclarir la informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus...

21 de juny de 2022

Llégir més

Vehicles elèctrics

Curs de 200 hores per a persones amb un nivell acadèmic de grau universitari, postgrau o certificat de professionalitat de nivell 3 de la...

13 de juny de 2022

Llégir més

Tècniques de relaxació

Curs de 20 hores adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu....

13 de juny de 2022

Llégir més

Postres de restaurant

Curs de 16 hores adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu....

13 de juny de 2022

Llégir més

Estilisme

Curs de 20 hores adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu....

13 de juny de 2022

Llégir més