Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Tràmits d’Estrangeria

Des del el Servei d’Acollida Itinerant (SAI) s’ofereix assessorament per a gestionar tràmits d’estrangeria.
L’agent d’acollida elabora les propostes d’informes d’arrelament social en aquells municipis on hi ha SAI.

Els models d’informe d’estrangeria poden obtenir-se a la plataforma EACAT. www.eacat.cat

Triptics el teu esforç compta
منشور إعلاميtripctic arab [420 KB]
Triptic Amazich [329 KB]
Triptic Anglès [308 KB]
Triptic Castella [310 KB]
Triptic Frances [309 KB]
Triptic Rus информационный проспект [362 KB]
Triptic Urdu[1.12 MB]
Triptic xinès [1 MB]

Web d’acollida
Ministeri de Treball i Immigració
Ministeri de Treball i Seguretat Social
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Migrarconderechos

Des del el Servei d’Acollida Itinerant (SAI) s’ofereix assessorament per a gestionar tràmits d’estrangeria.

L’agent d’acollida elabora les propostes d’informes d’arrelament social en aquells municipis on hi ha SAI.

Els models d’informe d’estrangeria poden obtenir-se a la plataforma EACAT. www.eacat.cat

Díptics el teu esforç compta

Web d’acollida de la www.acollida.cat

Link Ministeri de Treball i Immigració www.mtin.es

Link Ministeri de treball i seguretat social www.mtas.es

Link Ministerio de asuntos Exteriores y Cooperación www.maec.es (per a consultar traductor/es jurats)

Link migrarconderechos www.migrarconderechos.es/