Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de Transport Escolar

Reglament del servei de transport escolar de la Comarca de l'Anoia


SERVEI DE TRANSPORT OBLIGATORI (TEC) per a alumnes d’educació infantil, primària i secundària

Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, en un centre privat concertat o en un centre d’Educació Especial, proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència.

Imprès transport obligatori TEC curs 2020-2021

Imprès baixa del transport obligatori TEC curs 2020-2021

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (TNO) per a alumnes d’educació infantil, primària i secundària

Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que no s’han de desplaçar fora del seu municipi.

Imprès de sol·licitud transport escolar no obligatori curs 2020-2021

Imprès canvi de compte bancari transport no obligatori curs 2020-2021

Imprès de baixa del transport no obligatori  curs 2020-2021

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER ALUMNES POSTOBLIGATORIS (Batxillerat i Cicles Formatius)

Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyaments postobligatoris en un centre públic ordinari o en un centre privat concertat, que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència d’acord amb el mapa escolar.

Imprès sol·licitud transport escolar no obligatori (batxillerat) curs 2020-2021

Imprès canvi de compte bancari transport no obligatori (batxillerat) curs 2020-2021

Imprès de baixa del transport escolar no obligatori (batxillerat) curs 2020-2021