Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

CLSE I Xarxa Emprèn: Serveis per a Persones Emprenedores

El servei t’ofereix el suport que necessites per a la creació de la teva empresa, concretament t’ofereix unes accions i serveis bàsics d’informació i orientació, assessorament, formació i consolidació. Aquestes accions s’ampliaran mitjançant la realització de diverses accions i serveis complementaris. 

El Consell Comarcal de l’Anoia, com a entitat integrant de la Xarxa Emprèn, ofereix els següents serveis: 

- Informació i orientació a les persones emprenedores: té l'objectiu d'oferir una primera orientació a aquelles persones que desitgin impulsar un projecte empresarial (estiguin aturades o bé en situació d’ocupació). 

- Assessorament al procés de creació d’empreses: s’inclouen els serveis d’assessorament generalista i especialitzats, per tal d’ajudar i tutoritzar els passos per a la creació d’empresa, elaboració del pla d’empresa així com de programes de suport i anàlisi dels projectes empresarials de nova creació. 

- Formació adreçada a persones emprenedores i empreses de recent creació per tal de desenvolupar un pla formatiu per capacitar-los en diferents aspectes de la gestió empresarial, per dona'ls-hi eines per afrontar l’inici de la seva empresa o oferir-los recursos per potenciar les seves fortaleses i compensar les seves debilitats 

- Consolidació, consistent en el seguiment tècnic i assistència tècnica per a la consolidació d’empreses de nova creació: amb l’objectiu de fer el seguiment de les empreses creades a partir del servei, amb l’objectiu de reduir el risc de sinistralitat de les empreses en els seus primers anys de vida, mitjançant la realització d’una diagnosi. 

- Foment de la cultura emprenedora: planificació i organització de seminaris de sensibilització i promoció de la cultura emprenedora i elaboració de vídeos d’emprenedoria, amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis de l’entitat, però sobretot inculcar l’esperit emprenedor a les persones de la comarca perquè es plantegin la possibilitat de crear la seva pròpia empresa. 

- Mediació per a l’accés al finançament: la finalitat és oferir suport per a l’accés al finançament de persones emprenedores. Ara bé, el Consell Comarcal de l’Anoia és molt curós a l’hora de seleccionar els projectes i les persones promotores que puguin ser susceptibles de sol·licitar un microcrèdit, es considera que han de ser persones que disposin de garanties personals i tinguin un projecte empresarial viable i de qualitat. 

Ens pots trobar al Consell Comarcal de dilluns a divendres de 8 a 15.00 hores i dijous de 16.30 a 19.00 hores. 

Aquest projecte és desenvolupat en l’Àmbit d’Estratègies per l’Ocupació, del departament de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia. És subvencionat per la Diputació de Barcelona i cofinançat pel Consell Comarcal de l’Anoia, pel que no suposa cap cost per les persones emprenedores que utilitzin el servei.