Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

DIGIT-ALL

El projecte Digit-All: Oficina d'Acompanyament Digital de l'Anoia, impulsat pel Consell Comarcal de l'Anoia amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es defineix com un dispositiu de suport, acompanyament i capacitació a la digitalització ciutadana.  

Aquest es presenta amb un doble objectiu, per una banda, dotar a les persones de recursos i competències que garanteixin la seva autonomia digital davant d’aquells tràmits i gestions de la seva vida quotidiana, sobretot aquelles relacionades amb el món laboral; per altra banda, combatre les desigualtats en l'accés a les noves tecnologies, donant resposta a les necessitats digitals de la ciutadania agreujades arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.  

El servei està adreçat a tota la ciutadania, fent especial atenció a les persones que es troben en situació de recerca de feina i requereixen un suport específic per la tramitació de prestacions o altres gestions administratives dirigides a millorar la seva ocupabilitat. 

L'oficina comptarà amb una persona tècnica per atendre les consultes i els dubtes en relació amb la informació, serveis i funcionament de l'administració. Així mateix, proporcionar ensenyaments en l'àmbit de les noves tecnologies amb el fi d'iniciar processos d'apoderament digital de les persones que hi participin. 

L'oficina estarà ubicada al Consell Comarcal de l'Anoia (Igualada), els dimarts de 12:30 a les 14:00 h, els dijous i divendres de 9:00 a les 14:00 h i els dijous tarda de 16:30 a les 19 h. Les persones que ho necessitin poden demanar cita trucant o enviant un missatge de WhatsApp al número 610 280 811.

És cofinançat pel Consell Comarcal de l’Anoia i subvencionat per la Diputació de Barcelona mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona publicat el 2 de febrer del 2021, que la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Barcelona va resoldre favorablement en sessió de 27 de maig de 2021, aprovar l’acord núm. 261/21, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.