Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES EN ELS ÀMBITS RURAL I URBÀ

El Departament de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia, està executant des de l'1 de setembre de 2023  fins el 31 de maig de 2024un nou programa subvencionat pel SOC: Programa de Suport a les Dones en els àmbits rural i urbà. Aquest està subvencionat pel SOC i està finançat amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Es tracta d’un programa d’orientació laboral i acompanyament integral per a dones/noies de la comarca de l'Anoia en situació d'atur. Aquest porta per objectiu potenciar, treballar i validar les competències personals, fomentar l'adquisició d'hàbits de recerca de feina i qualificar o requalificar professionalment a les dones participants en el sector de l'economia verda o el sector digital. 

El programa està dirigit a  dones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació, majors de 16 anys, amb necessitat de qualificació o requalificació professional, preferiblement empadronades en municipis de l'Anoia de menys de 5.000 habitants.