Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023 JOVES TUTELATS I EX TUTELATS

PROMOGUT I IMPULSAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

EXECUTAT PEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA.

FINANÇAT PER LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D’OCUPACIÓ I AFERS LABORALS DEL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL.

Resolució EMT/3145/2023 , 8 de setembre 2023

Expedient SOC 051/23/000038

Projectes de REHABILITACIÓ, MILLORA I CONDICIONAMENT DE ZONES URBANES I NATURALS DE LA COMARCA DE L’ANOIA I ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA CIUTADANIA, realitzat per 7 persones joves tutelats i ex Tutelats. Ubicats als municipis d’Hostalets de Pierola i Òdena.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria de 2023 és fer arribar el Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Ex tutelats, a través d’experiències professionals, a un sector de població jove especialment vulnerable, com són les persones joves tutelades i ex tutelades per l’Administració de la Generalitat, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari i a l’emancipació.

Subvenció destinada a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, de formació i actuacions d'acompanyament

Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d'accions de formació.

Les actuacions d'aquest Programa són elegibles per mitjà del Programa del Fons Social Europeu Plus de Catalunya 2021-2027, amb un cofinançament del 40%.