Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022-2023 LÍNIA DONA

El Programa Treball i Formació es tracta d'una política de Foment de l'Ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixen experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau, també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral, especialment en el cas d'aquelles persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social. 

L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les dones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. Això es fa mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i desenvolupant unes tasques professionals i de formació.

En aquesta edició el programa es dirigeix al col·lectiu següent:

  • DONA: dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

La convocatòria d'enguany manté el col·lectiu de dona, amb més risc d'exclusió social, i permet disposar d'una política activa adreçada a aquella part de la nostra societat que requereix més suport, facilitant-les-hi urgentment una feina i un contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat. Així mateix, continua oferint a les dones, l'actuació d'acompanyament específica i adaptada a les seves característiques i necessitats amb l'objectiu de dotar a les dones del benestar personal i emocional i de garantir la seva plena inclusió social. I, en aquest aspecte, l'apoderament de la dona amb l'adquisició de competències sociolaborals, es converteix en una part important de la reafirmació personal necessària per a assolir l'objectiu d'integració en la societat.

Les persones participants realitzaran tasques al departament d'Àmbit d'Estratègies per l'Ocupació al Consell Comarcal de l'Anoia i a 4 municipis col·laboradors de la comarca de l'Anoia: Masquefa, La Torre de Claramunt, Rubió i Òdena.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046)ii l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a. la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).