Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Programa Treball i Formació 2023-2024 LÍNIA ACOL

 

PROMOGUT I IMPULSAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

EXECUTAT PEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA.

FINANÇAT PER LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D’OCUPACIÓ I AFERS LABORALS DEL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL.

 

El programa Treball i formació és una mesura de Foment de l’Ocupació que permet que les persones en situació de desocupació - i que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió sociolaboral - adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball, posant en pràctica, d’aquesta manera, les habilitats necessàries per a la seva inserció laboral efectiva.

En aquest marc regulador, la línia ACOL s'adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social. Cal posar de relleu que les persones migrades en situació administrativa irregular conformen un dels col·lectius més vulnerables i amb més risc d'exclusió social, atès que l'absència de permís de treball no és que els dificulti l'accés al mercat de treball, és que els impedeix radicalment l'accés al mateix.

El focus del programa, per tant, es posa en la persona i en el desenvolupament i millora de les seves competències. Per aconseguir aquesta fita, la persona participant necessita d’un acompanyament i suport permanent que li ha de proporcionar l’entitat que realitza la contractació.

 

Resolució EMT/4148/2022 de 22 de desembre 

Expedient SOC081/22/000124 

 

S’han realitzat 5 contractacions laborals per part del Consell Comarcal de l’Anoia per dur a terme projectes de REHABILITACIÓ, MILLORA I CONDICIONAMENT DE ZONES URBANES I NATURALS DE LA COMARCA DE L’ANOIA I ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA CIUTADANIA, realitzat per 5 persones migrades extracomunitàries ubicades a diferents municipis de la comarca de l’Anoia: Els Hostalets de Pierola, Masquefa i Òdena.

Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d'accions d’orientació laboral.