Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Programa Treball i Formació 2022- LÍNIA ACOL

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l'Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral.

L'objectiu d'aquest programa és que les persones migrades en situació administrativa irregular, millorin la seva ocupabilitat, tot facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

La convocatòria es dirigeix al col·lectiu següent:

- ACOL: persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

En aquest programa hi participen 6 municipis de la comarca de l’Anoia:

Capellades, Hostalets de Pierola, Masquefa, Òdena, i la Pobla de Claramunt i Santa Margarita de Montbui.

Aquest projecte està subvencionat pel servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes a la Línia ACOL del Programa Treball i Formació regulada per la resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 en relació a les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949), regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC-treball i Formació), modificada per l’ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril.