Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

esTICon (Projecte Singulars 2021)

El  projecte esTICon  (projecte  SINGULARS  2021– subvencionat pel  SOC) està adreçat  a persones joves d’entre  16 i  29  anys  i  té  per  objectiu principal  dotar  a les persones participants   d’uns   coneixements   bàsics   i   molt   necessaris   sobre ofimàtica  i  guiar-les  cap  al  món  laboral  o  al  món  acadèmic. Amb  aquest objectiu es durà a terme un curs en Programació web amb PHP (150 hores) i un curs   d’Office (60   hores). Aquesta   actuació,   que   s’organitza   des   del centre de  formació CEINA, serà teòrica i pràctica, i es portarà a terme en modalitat presencial.

Aquest projecte combina  les  tutories  presencials i  les  accions  grupals, en  les que s’ajudarà  a  la  persona  jove  participant  en  el  seguiment  del  curs  i  se  la guiarà en un procés d’orientació laboral i acadèmica.

El projecte s'inicia l'1 de gener i finalitza el 31 d'octubre de 2022.