Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Treball i formació 2023 Anticipada

Projectes de REHABILITACIÓ, MILLORA I CONDICIONAMENT DE ZONES URBANES I NATURALS DE LA COMARCA DE L’ANOIA I ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA CIUTADANIA, realitzat per 36 persones en situació d’atur. Subvenció destinada a la línia: 

  • MG52 adreçada a persones de 52 anys o més en situació d’atur. 
  • Línia PRGC adreça a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
  • Línia PANP adreçada a persones que tenen risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. 
  • Línia DONA adreçat a dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista).

L'objectiu del projecte és la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral (12 mesos continuats), de formació i actuacions d'acompanyament (orientació laboral).