Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Informació COVID-19

Informació:

Restriccions a tot Catalunya (COVID-19) _ 25/11/2021

Recomanacions de bona convivència i cures per a la ciutadania 
en confinament (PDF) 

Mesures per protegir l’habitatge danvant la crisi del COVID-19 (PDF)

Servei d'Acompanyament Socioeducatiu per a  Adolescents en situació de risc i les seves Famílies (ASAF)

Servei d'Atenció Integral per a les persones LGBTI (PDF)

Recursos oficials per tenir informació durant el confinament - Anoia Jove 

Guia de recomanacions Anoia Jove

Recomanacions per a persones grans

Servei d'acompanyament per a la segona oportunitat

El Servei d'acompanyament per a la segona oportunitat és un servei públic gratuït que ofereix acompanyament a les persones que es trobin en una situació econòmica d'insolvència.

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/segona-oportunitat/

Ajust i subvencions:

Estatal. Preanunci de convocatòria del pla Kit Digital, un programa per a la transformació digital de pimes i autònoms finançat amb NGEU

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

El programa oferirà un bo digital  amb una quantia econòmica de 12.500€ aproximadament per aplicar en una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors que desenvolupin els serveis del catàleg.

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211125_kit-digital

Adreçat petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Passes que cal seguir per demanar el bo digital:  

  • Registreu-vos a www.acelerapyme.es i completeu el test d'autodiagnòstic. 
  • Consulteu el catàleg de solucions digitals 
  • Sol·liciteu el Kit Digital a la seu electrònica de Red.es

CONVOCATÒRIA DEFINITIVA: PRÒXIMAMENT


Generalitat de Catalunya. Subvencions al sector industrial 

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització  i projectes d’inversió del sector industrial  i de serveis a la producció 

RESOLUCIÓ EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció (ref. BDNS 583501). 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910373

Termini màxim de presentació de sol.licituds: Finalitza el 31/10/2021


Consell Comarcal de l’Anoia

Subvencions a activitats econòmiques afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

http://cido.diba.cat/subvencions/11992333/subvencions-a-activitats-economiques-afectades-per-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-consell-comarcal-de-lanoia

Termini Inici de presentació de sol·licituds 01/09/2021

Termini màxim per presentació de sol·licituds 30/09/2021


Consell Comarcal de l’Anoia

Prestacions de caràcter social

http://cido.diba.cat/subvencions/7994129/prestacions-de-caracter-social-consell-comarcal-de-lanoia

Termini obert permanent


Estatal. Moratòria per al desencadenament automàtic de processos concursals

Per dotar d'un marge de temps addicional perquè les empreses que estan passant per dificultats com a conseqüència de la pandèmia puguin restablir el seu equilibri patrimonial, evitant una entrada en concurs.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946

Adreçat a empreses

Data límit: 31/12/2021


Generalitat de Catalunya. Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió

Convocatòria per a la concessió dels ajuts que preveu l'Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2021. 

La quantia de l'ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l'any 2021 s'estableix en 6.650,00 euros.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=906449

Adreçat a empreses

Data límit: 15.00 hores del 30 de setembre de 2021


Institut Català de Finances.Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de l'activitat industrial catalana

Garantia de fins al 80% del risc viu del préstec per facilitar la inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses. En el cas de les grans empreses, aquesta garantia serà del 70%.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-en-forma-de-garantia-per-al-financament-de-projectes-de-reactivacio-industrial

Adreçat a empreses

Data límit: 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixi el pressupost.


Generalitat de Catalunya.Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics.

Subvenció que té com a objectiu compensar la reducció d’ingressos d'espectacles d’arts escèniques i concerts cancel·lats per haver contret la COVID-19 algun dels artistes o treballadors tècnics, o per ser contactes directes d’una persona positiva del virus. S'entenen per treballadors tècnics aquells que desenvolupen tasques per dur a terme els espectacles i no són els artistes, com, entre d'altres, treballs d'il·luminació, de so, de regidoria o d'assistents d'escenaris.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-cancellacio-despectacles-darts-esceniques-i-concerts-per-motius-medics


Adreçat a persones físiques empresàries, a societats civils i mercantils i a entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar de forma remunerada espectacles o concerts. 

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

Data límit: 29 d’octubre de 2021


Generalitat de Catalunya. Subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855545.pdf

Adreçat a empreses
Termini 03/08/2021


Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Subvencions per a projectes de suport a persones emprenedores en l’exercici 2021 – “Empleaverde”

https://www.empleaverde.es/

Adreçat a: Autònoms i particulars
Termini 30/07/2021


Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19
(Inici: 21 de juny de 2021 – 30 de juny 2021 )

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19. Canal Empresa (gencat.cat)


Servei de suport a les empreses de comerç, serveis, artesania i moda de la comarca per resoldre dubtes en la tramitació de #incentiusCCAM2020

La Generalitat obre una línia d’ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

Mesures i informació rellevant per empreses i autònoms del sector turístic


Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

 http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19


Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Data límit 3 de juny 2021

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/subvencions-reduccio-forcada-aforaments-espais-escenics-musicals/


Tercera línia d’ajuts dotada amb 14,1 milions d’euros per a establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

La convocatòria oberta des de dilluns 17 de maig a les 9:00h fins el dilluns 31 de maig a les 14:00h

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_serveis_subvencions_2021_oci_nocturn_3a_convo


Ajut a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 al 26 de maig

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Ajut-a-productors-agraris-per-compensar-la-perdua-dingressos-derivada-de-la-manca-de-funcionament-de-determinats-canals-de-comercialitzacio


Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 de maig al 29 d'octubre de 2021

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-cancellacio-despectacles-darts-esceniques-i-concerts-per-motius-medics


Subvencions als dramaturgs per compensar la pèrdua de taquillatge per reducció d'aforaments

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-dels-dramaturgs-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT088?category=&temesNom=Cultura&moda=1

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 de maig al 29 d'octubre del 2021


Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 - Tercera convocatòria

El període per presentar les sol·licituds és del 18 de maig a l’1 de juny del 2021, tots dos inclosos

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-sales-dexhibicio-cinematografica-tercera-convocatoria?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Subvenció per als programes mixtos d'orientació i formació professional per a persones afectades per ERTO

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 12 de maig a l'1 de juny de 2021.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22417-programes-mixtos-orientacio-formacio-professional-persones-erto?category=&temesNom=Treball