Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Estructura

El Consell Comarcal té diferents òrgans, amb les seves funcions i composició pròpies. Tot seguit es pot veure la seva composició.

Àrees
Presidència – Xavier Boquete i Sàiz. Àrea de Promoció Comarcal – David Alquezar i Claramunt (Vicepresident Primer). Àrea De Presidència, Hisenda i Règim Interior – Marcel·lí Martorell i Font (Vicepresident Segon). Àrea de Serveis Personals – Xavier Pérez i Forné (Vicepresident Tercer). Àrea de Sostenibilitat – Santi Broch i Miquel (Vicepresident Quart). Àrea de Serveis Territorials – Maria Sayavera i Seuba (Vicepresident Cinquè)…

Comissió de Govern
Xavier Boquete i Saiz (President), David Alquézar Claramunt (Vicepresident Primer), Marcel·lí Martorell i Font (Vicepresident Segon), Xavier Perez i Forné (Vicepresident Tercer), Santi Broch i Miquel (Vicepresident Quart), Maria Sayavera i Seuba (Vicepresident Cinquè), Jaume Riba i Bayo (Conseller), Joan Serra i Muset (Conseller)

El Ple
El Ple és el màxim òrgan del Consell, està composat per 33 Consellers Comarcals, i entre les seves funcions principals està la d´escollir el President, aprovar el pressupost, aprovar les ordenances fiscals,… Es reuneix de forma ordinària un cop al mes, i de forma extraordinària les vegades que sigui precís.

Junta de Portaveus
Josep Llopart i Gardela – CIU, Jordi Badia i Perea – ERC, Teodoro Romero Hernández – PSC, Antoni  Lloret i Grau – Entesa, Albert Mateu i Martínez – CUP, Joan Agramunt i Seuba – PP, Juan Manuel Cividanes i Alonso – Veïns amb Veu.