Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Àrees

Presidència – Xavier Boquete i Sàiz

Àrea de Promoció Comarcal – David Alquezar i Claramunt (Vicepresident Primer)

Turisme i Comerç – Joan Carbó i Solé
Consum – Jordi Servitje i Turull
Promoció Econòmica – Jordi Badia i Perea
Campus Motor – Joan Serra i Muset

Àrea De Presidència, Hisenda i Règim Interior – Marcel·lí Martorell i Font (Vicepresident Segon)

Règim Interior – Josep Parera i Tort
Hisenda – Jaume Riba i Bayo
Relacions Institucionals, Programes Eurpeus – Marcel·lí Martorell i Font
Transparència i Noves Tecnologies – Maria Sayavera i Seuba

Àrea de Serveis Personals – Xavier Pérez i Forné (Vicepresident Tercer)

Cultura i Esports – Jordi Barón i Escriche
Educació – Vanesa Fernández i Arroyo
Joventut – Gemma Fabrés i Casals
Cooperació i Ciutadania – Rosa Mª Plassa i Soler
Acció Social – Ramón Bacardit i Santaularia
Salut Pública – Xavi Pérez i Forné

Àrea de Sostenibilitat – Santi Broch i Miquel (Vicepresident Quart)

Medi Ambient / Instal·lacions I Tractament Municipis Grans – Josep Llopart i Gardela
Medi Ambient / Recollida Municipis Petits – David Sánchez i Garcia
Programa 20/20/20 – Santi Broch i Miquel
Camins Rurals i Prevenció Incendis – Pere Masana Nadal

Àrea de Serveis Territorials – Maria Sayavera i Seuba (Vicepresident Cinquè)

Obres I Habitatge – Meritxell Humbert Figueras
Infraestructures i Serveis Comarcals – Jordi Pont i Gassó