Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Estructura

El Consell Comarcal té diferents òrgans, amb les seves funcions i composició pròpies. Tot seguit es pot veure la seva composició.

Àrees

Comissió de Govern

El Ple

Junta de Portaveus