Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Ciutadania i Convivència

L’Àrea de Ciutadania i Convivència forma part del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia. L’Àrea treballa per a enfortir la convivència i promoure la cohesió social de la població de la comarca.

Un dels projectes que es gestionen des d’aquesta Àrea és el Pla de Ciutadania i Convivència de l’Anoia elaborat l’any 2012 amb la voluntat de fer un gir en les polítiques migratòries comarcals centrant-les més en l’àmbit de la convivència i no tant en els processos d’acollida.

El Pla de Ciutadania i Convivència s’estructura en tres eixos: moviments migratoris, adaptació dels serveis i convivència.