Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Servei de Mediació Ciutadana

Servei-de-mediacio-Ciutadana

El Servei de Mediació Ciutadana és un servei públic d’atenció a tota la ciutadania, especialitzat en la prevenció i la resolució de conflictes entre ciutadans dins l’àmbit comunitari.

L’objectiu principal del servei és desplegar un ventall d’accions que promoguin la convivència ciutadana i el paper actiu dels ciutadans en la resolució dels seus propis conflictes.

Objectius:

· Facilitar als serveis públics, persones i entitats socials del territori, la mediació i la gestió de conflictes com a recurs per al canvi constructiu de les relacions entre les persones que conformen comunitats socials heterogènies.

· Treballar en la prevenció i resolució de conflictes comunitaris que impliquen a la població, amb independència de la seva procedència i origen sociocultural.

· Assessorar i treballar conjuntament amb els diferents serveis municipals en intervencions adreçades a la prevenció i gestió de conflictes

Es pot contactar amb el Servei de Mediació Ciutadana de l’Anoia a través de l’adreça electrònica mediacio@anoia.cat

Flyer SMC[4.7MB]
Poster SMC[4.3MB]