Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Consum

Consum

Què és la OCIC?

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Comarcal de l’Anoia, és un organisme d’àmbit comarcal totalment gratuït, on pots venir a informar-te, prèvia cita concertada, i et podem assessorar sobre els teus drets com a consumidor, realitzant ions de tràmit de queixes, reclamacions o denúncies que siguin necessaries.

L’OCIC també informa i assessora a les empreses i es realitzen activitats de formació en matèria de consum a empreses i escoles.

L’objectiu és garantir el compliment dels drets dels consumidors i, a traves de l’assessorament i la formació, actuar perquè les empreses assoleixin els nivells exigibles.

Es vol fomentar un consum responsable envers el món i el medi ambient, ajudar que comerciants i empresaris coneguin i practiquin millor les normes referents al consum, supervisar i millorar el funcionament del mercat a Catalunya, tractant de prevenir la mala praxis comercial, el frau i la publicitat enganyosa.

Què fem a la OCIC?

Els objectius prioritaris de l’OCIC són: garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis, informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets i rebre denúncies i reclamacions dels consumidors per remetre-les a les entitats corresponents.

Informació, orientació i assessorament als consumidors i a les emeses sobre els seu drets i deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los.

Formació a diferents col·lectius d’ aspectos relacionats amb el món del consum, per mitjà de xerrades, seminaris i cursos de formació.

A través de les escoles també eduquem els nens i nenes en el consum responsable.

Actuem per a la resolució dels conflictes que puguin surgir entre empreses i els consumidors a través de la mediació, l’ arbitratge i si s’ escau l’ inspecció de consum.

També actuem per millorar el funcionament del mercat de productes i serveis, a través del control i la inspecció, ja sigui en la presa de postres de productes o en el control de diferents aspectes del consum.

Recomanacions als passatgers afectats pel cas Spanair