Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Individuals de Desplaçament

El Consell Comarcal de l´Anoia concedeix AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT (AID) als alumnes que ho sol·licitin i per a arribar al centre escolar assignat que és el de la seva població o al centre d´un municipi proper, en el cas de que el seu municipi no tingui centre escolar.

El DOGC núm. 2208-20.5.1996 del Departament d’Educació Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.

Decret 161 de 1996
Bases AID’s
Imprès de sol·licitud d’ajut individual de desplaçament obligatori curs 2019 – 2020