Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Individuals de Desplaçament (AID)

Garantir la gratuïtat del desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència, en cas que no es disposi del servei de transport gratuït fins al centre escolar o en el cas que el domicili estigui a una distància superior a 2 km de la parada de transport escolar.

Bases

Convocatòria

Sol·licitud d’ajuts individuals de desplaçament curs 2020-2021