Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Individuals de Desplaçament

El Consell Comarcal de l´Anoia concedeix AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT (AID) als alumnes que ho sol·licitin i per a arribar al centre escolar assignat que és el de la seva població o al centre d´un municipi proper, en el cas de que el seu municipi no tingui centre escolar.

El DOGC núm. 2208-20.5.1996 del Departament d’Educació Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.

Decret 161 de 1996 [14KB]
Bases AID’s [112KB]
Sol·licitud d’ajut individual de desplaçament obligatori [700KB]