Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

17 empreses i punts turístics de l’Anoia i el Consell Comarcal obtenen la distinció de turisme sostenible BIOSPHERE

21 d'abril de 2021

El Consell Comarcal de l’Anoia i 17 empreses de la comarca aconsegueixen el distintiu Biosphere 2020 pel seu compromís amb el medi ambient i amb un turisme sostenible.

El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” és un distintiu desenvolupat per la Diputació de Barcelona i  la Cambra de Comerç per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics basant-se en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. 

Les empreses, serveis i entitats distingides amb la Certificació Biosphere 2020 són: Can Morei, Oficina Turisme Calaf, Cal Barrusca, Cal Prat, Punt d'informació Igualada, Observatori Pujalt, Cal fuster de la Plaça, Ajuntament Sta.  de Montbui, Ajuntament Capellades, Cal Peret Saboner, Anoia Patrimoni, Can Alemany, Can Gramunt, La Isla Verde, Cal Carulla, Vila Caelus, Ocisport i Consell Comarcal de l'Anoia.

El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona. Es tracta d’un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. 

Daniel Gutiérrez, conseller de turisme remarca: ‘La sostenibilitat és el camí de present i futur de l’activitat turística. A l’Anoia treballem per ser una destinació sostenible de referència, fomentant una activitat turística responsable, coherent i conscient a nivell ambiental, social i econòmic. Amb el compromís BIOSPHERE posem l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a eixos fonamentals de la política turística comarcal”. 

El desplegament i implantació territorial del programa s’articula amb la Cambra de Comerç de Barcelona,  com a entitat representativa del sector empresarial de les comarques de Barcelona i amb una gran implantació territorial, i els 11 ens de gestió turística comarcals en conveni amb la Diputació de Barcelona. 

A l’Anoia, és el Consell Comarcal de l’Anoia l'ens gestor i impulsor perquè les empreses i institucions s’adhereixin a aquesta metodologia de treball en la línia de la qualitat i la sostenibilitat. 

Les empreses de serveis turístics de la comarca interessades en adherir-se al projecte i aconseguir el segell hauran de seguir un programa basat en l’assistència a formacions, participació en tallers col·lectius i rebran l’assessorament i acompanyament d’implantadors especialistes en el compliment dels requisits del segell. El Consell Comarcal de l’Anoia promourà i donarà visibilitat a totes aquelles iniciatives que se sumin al compromís Biosphere.

Per poder participar al projecte cal que ho feu saber a través del correu electrònic:   turisme@anoia.cat

Last modified: 21 d'abril de 2021