Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuntament d’Igualada i Consell Comarcal de l’Anoia oferiran mediació amb entitats bancàries per prevenir desnonaments

7 de desembre de 2012

El SIDH d’Igualada i l’Anoia, de manera coordinada amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, proposa assessorament gratuït, intermediació i assistència jurídica a afectats per problemes hipotecaris.

L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia posen en marxa un nou servei d’intermediació amb bancs i caixes adreçat a aquelles famílies de la ciutat i la comarca que tinguin la necessitat de renegociar les condicions de la seva hipoteca. Igualada i l’Anoia han estat les primeres a acollir el nou Servei d’Intermediació pels Deutes d’Habitatge (SIDH) de la Diputació de Barcelona, coordinat també amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Durant les darreres quatre setmanes s’hi ha fet una prova pilot que ha permès atendre un total de dinou casos, tres a la capital i setze en el conjunt de la comarca.

Es tracta d’un servei gratuït, adreçat a les persones i famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estat avaladors d’habitatges que es troben en situació d’impagament. El seu objectiu és evitar, en la mesura del possible, la pèrdua de l’habitatge per causes d’impagament dels préstecs hipotecaris. El regidor d’Urbanisme d’Igualada, Jordi Pont, recorda que “aquesta és sobretot una eina de prevenció perquè tot aquell que intueixi que pot tenir un problema en aquest àmbit, ho consulti i, si és necessari, tingui acompanyament en el procés que calgui engegar per a posar-hi remei”.

Al SIDH hi trobaran informació sobre les diferents opcions per redreçar la situació, assessorament sobre les opcions més viables en funció de la situació de la persona o unitat familiar, proposta de mesures alternatives entre el propietari de l’habitatge i l’entitat bancària per arribar a solucions viables que evitin en la mesura del possible la pèrdua de l’habitatge, intermediació per derivar les propostes a Ofideute perquè aquesta les presenti a l’entitat bancària i que aquesta doni una resposta i, fins i tot, assistència jurídica gratuïta quan ho necessitin i en cas de procés judicial obert.

S’hi poden acollir aquelles persones que tenen dificultats per pagar les quotes de la hipoteca del seu habitatge i que estan en risc de perdre’l, tant si preveuen que no podran fer front als pagaments en un futur pròxim com si ja han incorregut en algun impagament, tenen alguna reclamació judicial o ja els han posat el seu pis a subhasta. És important adreçar-se al servei el més ràpid possible ja que d’aquesta manera les possibilitats de resolució són majors. Santi Broch, conseller comarcal de Serveis Territorials, destaca “la importància d'oferir aquesta eina gratuïta a famílies que no saben on recórrer per buscar ajuts a la seva problemàtica o que no poden fer-hi front”.

Els interessats a la capital han de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge d’Igualada, al telèfon 93 804 54 02, els dilluns i els dimecres de 9h a 13h. En el cas de la resta de municipis de la comarca, cal que s’adrecin al a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça Sant Miquel, número 5, d’Igualada. Es pot demanar més informació al 93 805 15 85 o a borsalloguerhabitatge@anoia.cat.

Last modified: 5 de febrer de 2018