Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuntaments, Consell Comarcal i famílies fan un esforç suplementari per mantenir el transport escolar no obligatori a l’Anoia

18 de setembre de 2012

La dràstica reducció en l’aportació econòmica de la Generalitat -l’òrgan competent- torna a obligar aquest curs als Ajuntaments i al Consell Comarcal de l’Anoia a fer un autèntic esforç suplementari per poder mantenir un servei bàsic i fonamental com el transport escolar no obligatori a la comarca.

Es tracta del transport d’aquells alumnes que estudien en el seu mateix municipi però que viuen en nuclis i barris allunyats, en alguns casos fins a sis quilòmetres de distància. Aquest curs 2012-2013 que acaba de començar el Consell Comarcal gestionarà diàriament el transport escolar considerat no obligatori de 580 alumnes de Piera, Òdena, Cabrera, Masquefa i la Torre de Claramunt, als quals traslladarà a 9 centres de primària i secundària.

Tot i no tractar-se d’un servei de la seva competència, els Ajuntaments d’aquests municipis i el Consell Comarcal assumiran, com ja han vingut fent els darrers anys, la diferència entre l’aportació de la Generalitat i el cost real del servei. La partida de la Generalitat s’ha anat reduint any rere any, fins a arribar al seu límit més baix. El curs passat el servei va tenir un cost d’1.137.000 euros, dels quals la Generalitat només en va aportar 222.927.

Bonificacions per a les famílies
Aquest curs 2012-2013 el Consell Comarcal també es veu obligat, a instàncies de la Generalitat, a introduir per primera vegada a l’Anoia el copagament a les famílies beneficiàries d’aquest servei.
De tota manera, el Consell aplicarà la taxa mínima entre les que ha estipulat la Generalitat (que arriben fins als 4 euros diaris). En canvi, a l’Anoia els alumnes que utilitzen el transport escolar no obligatori pagaran 1,5 euros per dia. A més, per a minimitzar al màxim l’impacte econòmic entre les famílies, el Consell ha decidit aplicar bonificacions a les que tinguin dos fills o més en la mateixa escola o bé en un altre centre del mateix municipi: el segon germà pagarà 1 euro diari enlloc d’1,5 euros, i a partir del tercer germà la taxa baixarà fins als 50 cèntims. El cost real del servei és de 5 euros de mitjana per alumne i dia.

El Consell Comarcal, que cada curs ha d’avançar els diners del servei pel retard amb què arriba la partida de la Generalitat, ha hagut d’aplicar aquesta taxa “a contracor”, segons afirma el seu president, Xavier Boquete, “ja que ara com ara és l’única manera de continuar garantint un servei que és bàsic i que no podem deixar de prestar”.

Un nou model més just
El Consell entén que aquesta situació “és una autèntica amenaça per a la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escolarització”, i per això continuarà lluitant perquè la Generalitat incrementi la seva aportació. Boquete insta la Generalitat a treballar plegats per avançar cap a un nou model que superi la distinció entre transport escolar obligatori i transport escolar no obligatori, que se sustenta només en el criteri de canviar o no de municipi per anar a l’escola.

Els alumnes que canvien de municipi per anar a estudiar tenen el transport gratuït, mentre que els que es queden al seu municipi ara han de pagar, encara que en ocasions hagin de recórrer una distància més gran.

A més, molts d’aquests alumnes no disposen de transport públic regular i ni tan sols poden fer el trajecte a peu, ja que haurien de passar per la carretera o per terrenys no urbanitzats i sense enllumenat, amb el conseqüent perill que això comporta.

Per això, el Consell Comarcal de l’Anoia reclama que s’apliquin “altres criteris més reals i sobretot més justos, com per exemple el quilometratge, l’existència o no de transport públic regular, el nombre de rutes i usuaris o el nivell de renda de les famílies” amb l’objectiu de “garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats d’accedir a l’escola”.

Last modified: 5 de febrer de 2018