Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Avís als clients de Catalunya Caixa que hagin contractat “Participacions Preferents” i “Deute Subordinat”

12 de juny de 2013

Procés de Bescanvi obligatori de les participacions preferents i deute subordinat de CX per Accions i opció de Venda de les Accions al Fons de Garantia de Dipòsits (FGD)

El FROB, d'acord amb la Resolució de la Comissió Rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), de 7 de juny de 2013, ha determinat el següent:

• El dia 5 de juliol es durà a terme el BESCANVI dels títols de participacions preferents o obligacions subordinades per Accions de CX (aplicant les quitances establertes en el FROB) i, només en el cas de ser titulars de deute subordinat amb venciment anterior a juliol de 2018 podran optar entre les Accions de CX o un Dipòsit Bancari. En aquest cas disposen del 17 fins al 28 de juny de 2013 per formalitzar l'elecció a la seva oficina.

• Com a accionistes minoristes de CX tindran l'opció de vendre les seves accions al Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), per això han d'adreçar-se a la seva oficina de CX on podran sol·licitar la venda a partir del 17 de juny i fins al 12 de juliol.

• Si han acceptat aquesta opció, el 19 de juliol se'ls abonarà l'import de la venda al seu compte corrent.

• Per demanar-ho, poden adreçar-se a la seva oficina de CX on els clients rebran una completa informació sobre el procediment a seguir:

  • Demanant dia i hora de visita a la seva oficina de CX.
  • Trucant al telèfon d'informació de CX per a titulars de participacions preferents i obligacions subordinades: 931 860 790.

Procediment d'Arbitratge:

L'Agència Catalana del Consum informa els clients de Catalunya Caixa que hagin contractat "Participacions Preferents" i "Deute Subordinat" que Catalunya Caixa no està adherida al sistema arbitral de consum però hi ha el compromís amb l'Agència Catalana del Consum d'estudiar cas per cas per determinar els casos en que sí accepta l'arbitratge de consum tenint en compte les circumstàncies personals i la forma en què es va fer el contracte d'acord amb els criteris establerts.

Els afectats que no hagin demanat l'arbitratge podran sol·licitar-lo
per reclamar la resta de l'import total de la seva inversió inicial en la seva oficina de CX fins al 12 de juliol de 2013.

Per a les persones consumidores que ja hagin sol·licitat l'arbitratge, el procediment continuarà el seu curs.

Cal recordar que l'arbitratge és voluntari, per tant, no es pot obligar l'entitat a acceptar-lo.

En cas de no acceptació de l'arbitratge per l'entitat, queda oberta la via judicial.

Last modified: 5 de febrer de 2018