Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Benestar Social i Família inaugura una Oficina Jove per donar servei als 18.500 joves de l’Anoia

18 de desembre de 2014

L'equipament, ubicat als baixos del Consell Comarcal, és el novè d'aquest tipus que es posa en funcionament a la demarcació de Barcelona.
El director general de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, Toni Reig, acompanyat pel conseller comarcal de Joventut de l’Anoia, Xavier Brugués, i el Vicepresident Quart del Consell, Àngel Soteras, ha inaugurat aquest vespre l’Oficina Jove d’àmbit comarcal. El nou equipament, ubicat a la planta baixa de l’edifici del Consell Comarcal, a Igualada, agrupa en un sol espai diferents serveis públics i dóna atenció als més de 18.500 joves d’entre 15 i 29 anys de la comarca.

L’Oficina Jove de l’Anoia ofereix assessorament personalitzat i especialitzat sobre orientació laboral i formació, mobilitat internacional i orientació acadèmica. A més, l’equip tècnic actuarà de manera coordinada amb els agents socials i amb la resta de serveis d’informació juvenil de la comarca –un total de quinze, entre Punts d’Informació Juvenil i espais on es desplacen les tècniques comarcals- per tal de derivar i atendre les especificitats de les consultes.

En aquest sentit, l’Oficina Jove elaborarà un mapa actualitzat de tots els recursos d’atenció als joves que hi ha a l’Anoia en tots els àmbits: ensenyament, igualtat de gènere, emprenedoria, associacionisme i participació, etc. Així mateix, l’Oficina treballarà coordinadament amb la resta de serveis d’informació juvenil de la comarca per a elaborar i difondre un catàleg formatiu per a joves. En aquesta línia de millorar la comunicació amb els joves, l’acte d’inauguració ha comptat amb la presentació del nou web www.anoiajove.cat.

L’equip de l’Oficina Jove està format per sis tècniques del Servei de Joventut de l’Anoia. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10h a 14h i dimarts de 17h a 19h. D’altra banda, l’assessoria d’orientació laboral serà els dimecres de 16h a 19h i la de mobilitat internacional serà els dijous en el mateix horari.

L’obertura de l’Oficina Jove de l’Anoia ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal de l’Anoia. És la novena que s’obre a la demarcació de Barcelona, després de les del Bages, Barcelona, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Oriental i el Centre Europa Jove, ubicat a Santa Coloma de Gramenet.

Les Oficines Joves atenen 600.000 usuarisLes Oficines Joves atenen 600.000 usuaris

Les Oficines Joves formen part del model d’equipaments i serveis per a la joventut que el Departament de Benestar Social i Família estén arreu del país per afavorir l’emancipació juvenil i la territorialització dels serveis.

L’any passat, els 294 Punts d’Informació Juvenil i les 32 Oficines Joves van atendre uns 600.000 joves. Les qüestions més demanades pels usuaris van ser les relacionades amb l’oferta formativa i educativa existent a Catalunya, amb un 27% del conjunt de les consultes. La cerca d’informació i assessorament sobre el mercat laboral va ser la segona qüestió més sol·licitada, amb un 17% del total de consultes.

El lleure i la cultura com les dues temàtiques següents en nombre consultes, amb un 13% i 10% respectivament, seguides de les tecnologies de la informació i la comunicació (9%), la salut i esports (7%), l’habitatge i el turisme (5%, percentatge que, en el cas del turisme, és del 8% els mesos d’estiu), la cohesió social i aspectes relacionats amb la participació juvenil (3% cadascun), la solidaritat i les relacions internacionals (1%), i el medi ambient i consum (menys de l’1%).

El perfil d’usuari dels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves el 2013 correspon a un noi de 20 anys o menys amb l’Educació Secundària acabada. Per sexes, els nois han suposat el 56% de les consultes davant un 44% de les noies.

Last modified: 5 de febrer de 2018