Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Celebració de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran de l’Anoia

24 de febrer de 2015

El proper dijous 26 de febrer a 2/4 d’11 del matí se celebrarà l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran de l’Anoia a la mateixa seu del Consell Comarcal de l’Anoia.

Enguany, l’ordre del dia de la convocatòria serà la següent: ratificació de la designació dels membres de la Junta Permanent, l’aprovació de la memòria d’activitats del 2014 així com també la presentació de la proposta de pla de treball pel 2015. En aquest últim punt, subratllar la voluntat que durant el 2015 es desenvolupin accions concretes per a l’abordatge del fenomen del maltractament a les persones grans. Alhora, també es veu prioritari la formació de la gent gran, ja sigui en forma de cursos, tallers, visites i xerrades. Seguidament a l’acta hi haurà un torn obert de paraules i finalment es donarà la propera convocatòria per a la següent Junta Permanent.

Des del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia ens satisfà convidar, com cada any, a tots/es els tècnics/ques, professionals i altres de l’àmbit de la vellesa de la comarca així com també a la gent gran interessada per informar-se sobre què ha treballat, treballa i pot treballar el Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

Last modified: 5 de febrer de 2018