Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Commemorem el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans amb estands informatius

14 de juny de 2023

La Comissió de Seguiment de la Guia Territorial de l’Anoia per a l’actuació contra els maltractaments de la gent gran vol commemorar per sisè any consecutiu el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, que té lloc el 15 de juny. Enguany s’organitza estands informatius en diferents punts de la comarca on s’informarà i sensibilitzarà sobre  aquesta problemàtica social i de salut pública. 

Aquests estands es trobaran a Calaf (de 10 a 12h a la plaça dels Arbres), a Piera (de 16 a 19h al CAP Piera) i a Igualada a diversos punts. Personal tècnic i membres del Consell de la Gent Gran de l’Anoia informaran sobre què són els maltractaments cap a les persones grans, com detectar-los i què fer en aquestes situacions. 

En aquesta Comissió hi forma part el Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament d’Igualada, l’Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l’Anoia, la Fundació Sanitària Sant Josep, el Consorci Sociosanitari d’Igualada, Creu Roja Anoia, Tunstall-Televida, Dones amb Empenta i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és combatre el fenomen dels maltractaments a les persones grans a l’Anoia.

La lluita persistent del Consell de la Gent Gran

Aquesta Comissió de seguiment i, especialment el Consell de la Gent Gran de l’Anoia treballa tot l’any en la defensa dels drets de les persones grans. I és que les persones grans són un valor essencial en la nostra societat, però, actuem d’acord amb aquesta afirmació o fem sentir a aquestes persones que ja no ens són útils? Tenim em compte els seus drets?

La societat actual és, cada cop més, una societat envellida. Les persones grans viuen una gran diversitat de situacions i dificultats associades a l’envelliment, ja siguin de caire social, sanitari o comunitari i són considerades, moltes vegades, una càrrega. És responsabilitat de tots i totes que puguem envellir en les millors condicions. Poder arribar a la vellesa de la manera més satisfactòria possible és un bé molt preuat i hauria de ser un repte de tota la comunitat.

Entenem el maltractament que reben algunes persones grans, per part de familiars, la comunitat o les institucions, com un acte o omissió d’una acció o d’un ajut que li és necessari a la persona i que té com a resultat el dany psicològic i/o físic. Aquest maltractament pot ser de tipus físic, sexual, psicològic, econòmic, negligència, abandonament i vulneració de drets. Pot tenir lloc tant dins com fora d’un context de cura i assistència i té unes conseqüències negatives en la persona, tant de tipus físic com emocional constituint una vulneració dels seus drets fonamentals i una pèrdua greu de dignitat i respecte.

L’abús i el maltractament cap aquest grup poblacional ha de ser una lluita de tota la ciutadania i de les institucions, i per això cal que la prevenció i l’abordatge d’aquest fenomen formi part de l’agenda social i política.

Cal incrementar i millorar els recursos i programes orientats a les persones perquè  puguin viure de manera digne i autònoma, i si ho desitgen, seguir vivint  a casa seva durant  el major temps possible. I ho han de poder fer garantint la cobertura de les seves necessitats bàsiques i potenciant  la permanència a la llar el màxim temps possible amb la millor qualitat de vida. I per a que això sigui una realitat, haurem d'abordar les situacions de discapacitat i dependència, oferir unes cures suficients i dignes tant a les persones grans com a les persones cuidadores, abordar l’edatisme i les desigualats i promoure les oportunitats d’aprenentatge, formació i participació ciutadana al llarg de tota la vida.

Last modified: 15 de juny de 2023