Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Manipulació d’aliments, seguretat alimentària i gestió d’al·lèrgens a la indústria alimentària

Obtenir el certificat de manipulador d'aliments, obligatori als llocs de treball relacionats amb l'alimentació i la restauració, així com el de la gestió d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (Reglament (UE) 1169/2011, d'aplicació obligatòria des de 2014)

Descripció

Ceina ofereix un curs condensat i dinàmic, a distància, que permet que tots els estudiants, que superin les proves de capacitació previstes al final, rebin un certificat de manipulador d'aliments, seguretat alimentària i gestió d'al·lèrgens a la indústria alimentària, obligatori als llocs de treball relacionats amb l'alimentació.

Objectius del curs

  • Conscienciar de la importància d'adaptar-se al reglament i realitzar unes bones pràctiques d'elaboració, amb el propòsit d'aconseguir un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors.
  • Diferenciar entre al·lèrgies i intoleràncies i donar a conèixer els mecanismes que les produeixen.
  • Descriure els al·lèrgens potencials que han de declarar-se amb l'objectiu d'acomplir amb el reglament i evitar sancions administratives.
  • Descriure els mecanismes de comunicació necessaris per al control de les matèries primeres amb respecte als al·lèrgens de declaració obligatòria.
  • Establir i reflexionar sobre els diferents models per a informar dels ingredients que poden produir al·lèrgia o intolerància alimentària.
  • Donar a conèixer les pràctiques correctes d'elaboració i servei que garanteixen menjars sense riscos potencials

A qui va dirigit?

A totes aquelles persones que vulguin rebre el certificat obligatori que els habilita per a treballar en llocs relacionats amb l'alimentació i l'hostaleria, incloent els continguts obligatoris de manipulació d'aliments i els de gestió d'al·lèrgens alimentaris.

Horaris i dates

Curs a distància, de deu hores aproximades de durada, amb examen presencial.

Cal reservar dia i hora per a realitzar la prova (durada màxima 1,5h). S'hi inclouen dues oportunitats per a superar l'examen.

Informació del Curs:

Cal omplir el formulari d'inscripció de Ceina i abonar l'import íntegre del curs.

Cost del Curs: 55 €

Modalitat:

Format:

Destinataris: ,

Municipi:

Duració: 10 hores

Data fi de curs:

Adreça: Avinguda Europa, 7-9 08700 - Igualada Telèfon: 93 805 00 94 Whatsapp: 683 458 704
Preinscripció a la formació