Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El CampusMotor Anoia escenari del #repteconnectedcar2017

5 d'octubre de 2017

El passat dijous 26 de setembre es va dur a terme l’acte de deliberació i lliurament del premi valorat en 15.000€

El Repte Connected Car és una iniciativa publico-provada impulsada pel Campus Motor Anoia en col·laboració amb empreses i entitats amb l’objectiu de fomentar el vehicle conectat.

Les persones participants han presentat aplicacions vinculades al vehicle connectat, mitjançant una activitat de co-creació entre entitats i professionals.

El Campus Motor Anoia a part de gestionar el projecte i fer el contacte amb els diferents col·laboradors ha ofert les seves instal·lacions al projecte “Anoia Connected Living Lab” on els participants han realitzat 150 hores de formació sobre el desenvolupament i la seguretat el vehicle connectat, cooperatiu i autònom, nous conceptes de mobilitat urbana,...

Les empreses col·laboradores han estat l’Ajuntament de Castellolí, Atlantis IT S.L.U, Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC), Geomotion Games SL, Grup Carles Gestió i Projectes SL, IDIADA Automotive Technology S.A., Instint Tecnologies SL, Servisimó SL i Thinkingles SL.

Els projectes finalistes de tots els que varen presentar van ser: : De-Car Dynamic Emotion Car, InMaps i NiceCoDriver. El projecte guanyador va ser Caravan.

CARAVAN és una plataforma col·laborativa de carpoolling per a empreses que necessitin millorar el seu pla de mobilitat per tal de reduir els costos associats a una mobilitat atomitzada i individualitzada dels seus treballadors. Així mateix, CARAVAN es dirigeix als potencials usuaris que podran reduir els seus costos de desplaçaments fins a cinc vegades respecte els cost actual,

Les persones que van formar part del jurat van ser: Il.lm Sr. Xavier Boquete, president del Consell Comarcal de l’Anoia, Il.lm Sr. Joan Serra Alcalde de l’Ajuntament de Castellolí, el Sr. José Manuel Barrios de l’empresa IDIADA Automotive Technology, S.A, el Sr. Ricard Soler provinent d’Atlantis, el Sr. Josep M. Moyà – Delta Partners Group, el Sr. Pau Yànez – Geomotion Games, el Sr. Jordi Armengol – Grup Carles Gestió i Projectes SL, el Sr. David Gubern – Instint Tecnologies SL, el Sr. Francesc Pua i el Sr Dani Temez de l’empresa Servisimó SL i el Sr. Pablo Lara – Thinkigles SL

Last modified: 5 de febrer de 2018